Bageriet

Under vintern 2016-17 har ett nytt hus tillkommit på Stamhem. Denna byggnad kommer att användas som spettkaksbageri, och förhoppningsvis finns de första spettkakorna att köpa under sommaren -17. Spettkakorna kommer att tillverkas dels i elektriska ugnar, dels på gammeldags vis över öppen eld. Att arbeta över öppen eld har vi fått hjälp med hos Brita i Nedraby, så nu återstår att träna så att vi kan föra vidare detta hantverk! 

Spettkaksbageriet är delvis finansierat via medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi kan för närvarande erbjuda spettkakor i tre olika storlekar: 100, 300 samt 600 gram.

 

Spettkaksbageriet är delvis finansierat med hjälp från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.