Fisket

Efter att ha tillbringat en stor del av min barndom hos de gamla ålafiskarna i fiskeläget vid Bongs i Ystad, och senare som sportfiskare, började jag 1991 som yrkesfiskare i Krageholms- och Ellestadsjön. Till en början bedrevs fisket i samarbete med Arthur Johansson, som varit fiskare i sjöarna sedan 1972. År 1994 tillkom även södra delen av Vombsjön. Då som nu bedrevs huvudsakligen ett bottengarnsfiske efter ål. Förutom ål så fiskas abborre, gös, braxen och gädda.
Just fiske med bottengarn är en skonsam form av fiske, där man har möjlighet att släppa tillbaks de fiskar som är för små. Fisket som bedrivs är hållbart och långsiktigt. Vi strävar efter att främja en god tillväxt på fiskbestånd som är i balans, vilket uppnås genom att hålla efter ogräsfisken och skatta rovfiskbestånden med förstånd. Sedan 1950-talet har det släppts ålyngel i sjöarna och bestånden är idag stabila.
Fisken som fångas i sjöarna säljs till stor del i vår gårdsbutik, men en del skickas till fiskauktionerna i Göteborg och Stockholm, och en del säljs av lokala fiskförsäljare.

Fisket

Fisket